Keresés

Keresés

1. A nyilatkozat célja

A Hungaro-Rim Kft.elkötelezett a honlap látogatóinak – a továbbiakban: „Felhasználóknak” – a személyes adatait illető védelem biztosításában. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonságtechnikai intézkedést, amely az adatok biztonságos kezelését garantálja. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Hungaro-Rim Kft. (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 27-es épület 1.em. adószáma: 22998196-2-42) által a www.hungarorim.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése

Név: Langer Zsuzsa, ügyvezető
Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 27-es épület 1.em.
Telefonszám: +36 30 580 7371
Email cím: langer.zs@hungarorim.hu

3. A kezelt személyes adatok köre:

Hírlevélküldéshez a Felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:
Email cím

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1. Az adatkezelő törvényes kötelessége a Felhasználók –, valamint a szolgáltatásokat igénybevevők – a továbbiakban: „Megrendelők” – önkéntes hozzájárulása által megadott, saját személyes adatainak kezelése az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

4.2. Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.

4.3. A személyes adatok kezelése kizárólag célhoz kötötten történik. A személyes adatok kezelésének célja a www.hungarorim.hu honlapon keresztül érkező hírlevél feliratkozások során beérkezett e-mail elérhetőségek rögzítése a kapcsolattartáshoz.

4.4. A www.hungarorim.hu honlapon cookie-kat használunk, amelyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A honlap további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.

4.4.1. A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve – de nem kizárólag – a textfájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagy más internetképes eszközökön, pl. okostelefonon, tableten), amikor a Felhasználó meglátogat egy weboldalt. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a weboldalt a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.

4.4.2. A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a weboldal könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ anonim, azaz névtelen, csupán a weboldal fejlesztése érdekében használjuk őket.

4.4.3. A weboldalunkon kétféle cookie-t használunk: az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt, vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerweboldalakkal kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.

4.4.4. A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élménynövelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik fél részére.

4.4.5. A cookie-k törlése

A legtöbb internetböngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott weboldal milyen cookie-kat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét. Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, előfordulhat, hogy a honlap nem fog tökéletesen működni.

4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az adatvédelmi nyilatkozatban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A www.hungarorim.hu internetes oldal használata során megadott személyes és különleges adatok kezelése amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik, a hozzájárulás visszavonásáig tart.

5.2. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A személyes adatok továbbítása kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetekben, illetve az érintett Felhasználó – a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy – a továbbiakban: „Érintett” – kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Az adatkezelő a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg.

7.2. A Felhasználó jogosult a helyesbítését kérni a helytelenül rögzített személyes adataival kapcsolatban.

7.3. A Felhasználó jogosult a személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4. Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

E-mail: secretary@hungarorim.hu
Levél: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. 27-es épület 1.em.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton tesszük meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

7.5. A felhasználó az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C; https://www.naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8. Záró rendelkezések

8.1. Az adatkezelő jelen Adatkezelési Nyilatkozattal kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását.

8.2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Nyilatkozat módosításairól tájékoztatást tesz közzé a www.hungarorim.hu honlapon, amely közzététellel a módosítások hatályba lépnek. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a honlap használatával, ráutaló magatartásként tudomásul veszi a módosításokat is.

Back to Top
Product has been added to your cart